Điều khiện được viết cam kết thu nhập cá nhân theo mẫu 23

Tôi đang có vướng mắc trong việc tính lương cho lao động tại công ty nơi tôi đang làm việc. Có những trường hợp thử việc, nhưng lại không ký hợp đồng thử việc, hoặc có ký nhưng là hợp đồng dưới 3 tháng.

Tôi đã thực hiện khấu trừ thuế TNCN của họ: 10% đối với lao động đã cóMST, 20% đối với lao động chưa có MST. Nhưng người lao động phản hồi lại là thu nhập của họ chưa đến 48tr/năm , họ muốn được làm cam kết theo mẫu 23

Tôi có vướng mắc mong được hỗ trợ giải đáp như sau:

1/ Những cá nhân mà chưa có MSTCN thì có được làm cam kết  trên không?

2/ Có những lao động vào thử việc trước ngày 15 của tháng, có lao động lại vào sau ngày 15 của tháng ( Nhìn chung không thử việc tại Công ty tôi tròn tháng), do đó tôi cũng không thể kiểm soát được khoản thu nhập của họ trước khi vào làm việc tại công ty tôi. Những trường hợp này có được làm cam kết theo mẫu 23 không ạ?


+ 1
0
Chưa có ai thích chia sẻ này
 1. Mất anh… Điều duy nhất khiến em ngừng cười và rơi nước mắt - 14/12/2012 bloggerlover( 0 nhận xét )
 2. Thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên trong công ty truyền thông - 05/12/2012 Diemhnb( 1 nhận xét )
 3. Khai mã số thuế thu nhập cá nhân - 05/12/2012 Diemhnb( 1 nhận xét )
 4. Thuế Thu nhập cá nhân - 05/12/2012 thienq69( 1 nhận xét )
 5. Thuế thu nhập cá nhân đối với nhân công thuê ngoài - 04/12/2012 nguyenhuuquan85( 2 nhận xét )
 6. Tính phần thuế thu nhập cá nhân phải chịu hộ cho người cho thuê nhà - 02/12/2012 phandaithanh( 1 nhận xét )
 7. Tạm thu thuế thu nhập cá nhân năm 2009 - 02/12/2012 phandaithanh( 3 nhận xét )
 8. Cam kết làm việc sau khi được đào tạo - 27/11/2012 doanhth( 1 nhận xét )

1 Bình luận cho Điều khiện được viết cam kết thu nhập cá nhân theo mẫu 23

 1. 0

  Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính Phủ hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008, Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ tài chính, Công văn số 2660/TCT-TNCN ngày 02/8/2008 của Tổng cục thuế quy định như sau:

  Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá; tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng trở lên cho mỗi lần chi trả hoặc tổng giá trị hoa hồng, tiền công dịch vụ thì phải khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

  – Áp dụng thống nhất một mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập chi trả, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số).

  – Trường hợp cá nhân làm đại lý bán hàng hoá (kể cả đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số) hoặc thực hiện các dịch vụ chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (ví dụ cá nhân có thu nhập không đến 48 triệu đồng/năm nếu độc thân hoặc dưới 67,2 triệu đồng/năm nếu có 01 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng hoặc dưới 86,4 triệu đồng/năm nếu có 02 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng,…winking thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo Mẫu số 23/BCK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này) gửi cơ quan chi trả thu nhập để cơ quan chi trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế TNCN. Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập đơn vị chi trả thu nhập tạm thời không khấu trừ thuế nhưng hết năm vẫn phải cung cấp danh sách để cơ quan thuế biết. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

  – Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lao động theo thời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng và có hợp đồng lao động thì không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% theo từng lần chi trả thu nhập hoặc tổng thu nhập mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu luỹ tiến từng phần tính trên thu nhập tháng.Đối với trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng chưa đăng ký mã số thuế thì không nhất thiết phải làm làm bản cam kết.

  Còn đối với những người lao động có mức thu nhập không đến 48.000.000đồng/năm nếu độc thân… thì cá nhân có thu nhập làm cam kết theo mẫu số 23/BCK-TNCN ban hành kèm theo thông tư số 84/2008. Bạn lưu ý trường hợp này công ty bạn đã đăng ký MST cho người lao động tại cơ quan thuế.

  Trên đây là ý kiến tư vấn của luật sư chỉ có tính chất tham khảo. Nếu bạn có vấn đề gì thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn.

  Chúc bạn thành công!

  Trân trọng!