Trích lập quỹ lương

Cty tôi là cty TNHH thành lập từ năm 2008 đến nay chưa có lãi , nhưng GĐ tôi đề nghị tôi phải trích lập quỹ lương+ quỹ khuyến học … để bổ sung cho các khoản chi nghĩ mát, thưởng lễ tết … cho CBCNV . Theo tôi khi Cty làm ăn có hiệu quả tôi sẽ trích lập các quỹ trên từ lợi nhuận sau thuế phải không anh?

  GĐ tôi còn nói cty được trích lập quỹ lương từ doanh thu hằng tháng tối đa không quá 17% trên doanh thu như vậy đúng hay sai xin Anh tư vấn dùm !


+ 7
0
Chưa có ai thích chia sẻ này
 1. Quy định tăng lương cho nhân viên trong doanh nghiệp nước ngoài - 01/12/2012 DoanThiTuyen1( 3 nhận xét )
 2. Quy chế tiền lương - 29/11/2012 vuvanluan0410( 1 nhận xét )
 3. Kiểm toán năng lượng - 27/11/2012 suzy.lonely( 1 nhận xét )
 4. Quy chế trả lương ca đêm - 26/11/2012 bina_2109( 1 nhận xét )
 5. Trích lục tờ thông báo tính thuế nhà đất - 25/11/2012 Lananhle40( 1 nhận xét )
 6. Chuyển đổi bậc lương - 23/11/2012 emthuy2004( 1 nhận xét )
 7. Mẫu quy chế tiền lương cho công ty cổ phần, công ty TNHH - 12/11/2012 chiminhanhcodon( 2 nhận xét )
 8. Trích khấu hao tài sản cố định như thế nào? - 10/11/2012 acccountant_maz( 1 nhận xét )

1 Bình luận cho Trích lập quỹ lương

 1. 0

  Không có qui định nào cho phép lập quỷ lương, quỷ khuyến học để chi cho việc khen thưởng, việc đi nghỉ mát của nhân viên.Yêu cầu trên là không đúng.